Ennakoivan ajon koulutuksen tavoitteena on, opettaa kuljettaja tunnistamaan riskejä sekä ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita.

Ennakoiva ajon koulutuksen pituus on (7h). Ennakoivan ajon koulutus on kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutuksen (35h) ainoa pakollinen koulutus. Koulutukseen ei sisälly käytännön ajoharjoittelua. Ennakoivan ajon koulutuksen suoritettuasi saat siitä merkinnän Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin.

Koulutusohjelman sisältö:
1. Ennakointi ennen ajoon lähtöä
2. Nopeus tilanteen mukaan
3. Tarkkaile kokonaistilannetta
4. Oma toiminta vaikuttaa muihin
5. Pidä turvaväli
6. Säästä energiaa ja ympäristöä
7. Näe ja näy, jätä kelivaraa, renkaat
8. Törmäysvoimat yllättävät
9. Opettele hätätoimenpiteet
10. Jarruta hallitusti
11. Oikaise luisto, väistä este
12. Aktiivista turvatekniikkaa

Ennakoivan ajon koulutuksen aikana opit mm.
• Taloudellisen ja turvallisen ajotavan liikenteen seassa
• Huomaamaan ja ennakoimaan erilaiset tilanteet
• Havainnoimaan omaa kuntoasi sekä myös kuljetuskaluston kuntoa

Ennakoivan ajon koulutus toteutetaan kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukseen kuuluvana pakollisena koulutuspäivänä.