StudiaTEK:n henkilötietolain 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1) Rekisterinpitäjä

StudiaTEK, Jussilankuja 102A 01900 Nurmijärvi.

2) Rekisteriasioita hoitava henkilö

Petteri Kinnunen

3) Rekisterin nimi

StudiaTEK:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4) Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilön suostumus hänen tietojensa käsittelyyn otetaan samalla, kun häneltä otetaan henkilö- ja laskutustiedot koulutuksen alussa. Henkilötietoja käytetään laskutukseen sekä yhteydenpitoon ja markkinointiin asiakkaiden suuntaan.

5) Rekisteri tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen yhteystiedot, puhelintiedot, laskutustiedot sekä yhteisöjen sähköpostiosoitteita.

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Suurin osa tiedoista saadaan keräämällä koulutusten alussa koulutettavien henkilö- ja laskutustiedot.

Rekisterin tietolähteinä ovat myös uutiskirjeiden ja tiedotteiden lataaminen yrityksen nettisivulta. Näistä kerätään liiditietoina sähköpostiosoitteita. Halutessaan avata uutiskirjeen tai erillisen tiedotteen asiakkaalta pyydetään ennen tiedotteen tai uutiskirjeen näkemistä sähköpostiosoite. Evästetietoja ei kerätä kyseisillä verkkosivuilta.

7) Tietojen luovutukset ulkopuolelle

StudiaTEK ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle muutoin kuin tarvittavien korttitietojen ja kuljettajien ammattipätevyyden rekisteröintitietojen osalta niitä hallinnoiville rekisterinpitäjille.

8) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

9) Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatii niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti StudiaTEK:lle osoitteeseen Jussilankuja 102A, 01900 Nurmijärvi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä tulee vastata pyyntöön kuukauden kuluessa.

10) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistaminen rekisteristä. Henkilöllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Henkilön tulee tarvittaessa todistaa henkilöllisyytensä. Pyyntöön rekisterinpitäjän tulee vastata kuukauden kuluessa.


Evästekäytäntö

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme. Tallennamme evästeitä selaimiin tai laitteisiin, jotka vierailevat verkkosivuillamme. Evästekäytännön päivämäärässä näkyy, milloin evästekäytäntö on viimeksi päivitetty. Muutos evästekäytäntöön tulee voimaan heti, kun päivitetty versio on julkaistu verkkosivuillamme.

Mitä evästeet ovat?

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi, mobiililaitteellesi tai muulle laitteellesi. Evästeet mahdollistavat useiden verkkosivujemme toimintojen käytön sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Omien verkkosivujemme asettamista evästeistä käytämme nimitystä ”ensimmäisen osapuolen evästeet”. Lisäksi osa verkkosivuillamme hyödynnettävistä kolmansien osapuolten teknisistä ratkaisuista asettaa evästeitä, joista käytämme nimitystä ”kolmannen osapuolen evästeet”.

Verkkosivuillamme käytettävät evästeet on jaoteltu niiden käyttötarkoitusten mukaan. Käytämme 1) verkkosivujemme toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä, 2) evästeitä, jotka mittaavat verkkosivujemme suorituskykyä ja tarjoavat yksilöityjä käyttökokemuksia sekä 3) evästeitä, jotka auttavat tarjoamaan kohdennettua mainontaa.

Lisätietoa ensimmäisen osapuolen evästeiden avulla kerättyjen tietojen tietosuojalausekkeesta. Kolmansien osapuolien evästeiden avulla kerättyjen tietojen käsittelyä ei kuvata tietosuojaselosteessamme, vaan kunkin kolmannen osapuolen omassa tietosuojaselosteessa.

Alla listaamme evästeluokat, joita käytämme verkkosivuillamme. Lisäksi listaamme evästeluokittain työkalut, joita käytämme eniten.

Evästeluokat

1. Välttämättömät evästeet

Verkkosivumme tarvitsevat näitä evästeitä toimiakseen oikein. Ne mahdollistavat perustoimintoja, kuten verkko-ostosten tekemisen ja palvelujen käyttämisen sisään kirjautuneena. Näihin evästeisiin ei tallenneta tunnistettavissa olevia henkilötietoja.

2. Suorituskyky- ja käyttökokemusevästeet

Nämä evästeet keräävät anonyymiä tietoa, joka auttaa meitä ymmärtämään miten verkkosivustoamme käytetään. Ne auttavat meitä parantamaan käyttökokemusta ja tarjoamaan käyttäjän kannalta oleellisempaa sisältöä. Niiden avulla verkkosivustomme pystyy muistamaan tietoja, jotka muuttavat sivun toimintaa tai ulkomuotoa. Näihin evästeisiin ei tallenneta tunnistettavissa olevia henkilötietoja.

3. Mainonta- ja kohdistusevästeet

Näitä evästeitä asettavat mainonta- ja kohdistustyökalut. Niitä käytetään sivujen kävijöiden kiinnostuksen kohteiden ymmärtämiseksi sekä yksilöidymmän ja kiinnostavamman käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Voit nähdä mainoksia kolmansien osapuolien verkkosivuilla sen perusteella, miten olet toiminut sivuillamme tai mitkä asiat sinua ovat kiinnostaneet.

Nämä evästeet eivät tallenna tunnistettavissa olevia henkilötietoja, mutta ne voivat tunnistaa selaimesi sekä laitteen, jolla olet verkossa. Jos et hyväksy näitä evästeitä, näkemäsi mainokset eivät välttämättä vastaa omia mielenkiinnon kohteitasi.

Miten muutan asetuksia ja vaikutan evästeiden käyttöön?

Avaa evästeasetukset vaikuttaaksesi tietyn tyyppisten evästeiden käyttöön. Voit estää evästeiden tallentamisen kokonaan muuttamalla selaimesi tietoturva-asetuksia. Yleisiä selaimia ovat mm. Chrome, Firefox, Internet Explorer ja Edge.

Jos estät evästeiden tallentamisen kokonaan, evästeitä ei tallenneta verkkosivuiltamme tai muiltakaan verkkosivuilta, joilla vierailet. Saatat kuitenkin huomata, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä. Verkkokäyttäytymisen seurantaa estävien työkalujen käyttö saattaa myös estää evästeiden tallentamisen ja johtaa siihen, että kaikki toiminnot eivät ole käytettävissäsi. Emme suosittele verkkokäyttäytymisen seurantaa estävien työkalujen käyttöä verkkosivuillamme emmekä evästeistä kokonaan kieltäytymistä.

Selaimen asetuksista voit myös asettaa tilan, joka ilmoittaa tallennettavasta evästeestä. Ilmoituksen saatuasi voit joko hyväksyä tai hylätä evästeen.

Lisätietoja evästeistä ja verkkopalveluiden turvallisesta käytöstä voit lukea Viestintäviraston sivuilta. Lisätietoa selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saat Your Online Choices -sivustolta.

Sähköisen viestinnän palvelujen lain mukaan evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttö on sallittua palvelun tarjoajalle, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa ja palvelun tarjoaja antaa käyttäjälle ymmärrettävät sekä kattavat tiedot tallentamisen tai käytön tarkoituksesta.