Työturvallisuuskorttikoulutus edullisesti ja helposti meiltä!

Työturvallisuuskorttikoulutus, työturvakoulutus, työturvallisuuskoulutus, vihreä kortti, työturvakortti, työturvallisuuskortti – Asialla on monta nimeä ja kaikki liittyvät turvalliseen työskentelyyn työpaikoilla, työturvallisuuskorttiin ja työturvallisuuskorttikoulutukseen.

Työturvallisuuskorttikoulutus tarjoaa siihen osallistuville hyvät perustiedot työympäristössä olevista mahdollisista vaaroista, riskitekijöistä sekä työsuojelusta.

Työturvallisuuskorttikoulutus pyrkii parantamaan yhteisten työpaikkojen turvallisuutta ja se sopii kaikille ammattialasta riippumatta. Työturvallisuuskorttikoulutus on kehitetty suomalaisten teollisuusyritysten, työmarkkinajärjestöjen, vakuutusyhtiöiden ja koulutusorganisaatioiden yhteistyönä.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen perusohjelma käsittelee aiheita:
• Nolla tapaturmaa -periaate
• Yhteinen työpaikka ja turvallisuusvastuut
• Työsuojelu ja työterveyshuolto
• Perehdyttäminen työpaikkaan, päätoteuttajan vastuut
• Riskienhallinta
• Kuormitustekijöiden tunnistaminen
• Vaaratekijöiden tunnistaminen
• Tentti ja palaute

Työturvallisuuskortti on voimassa viisi (5) vuotta ja se uusitaan käymällä kahdeksan (8) tunnin pituinen työturvallisuuskorttikoulutus. Mikäli työturvallisuuskorttisi katoaa, on sinun oltava yhteydessä Työturvallisuuskeskukseen, joka toimittaa sinulle uuden kortin kadonneen tilalle. Voit tilata uuden työturvallisuuskortin kadonneen kortin tilalle vain jos kadonnut korttisi on ollut voimassa. Työturvallisuuskorttisi voimassaolon voit tarkistaa sähköpostitse kortti@ttk.fi tai puhelimitse 09 616 261. Työturvallisuuskortti toimitetaan kahden viikon aikana tilausajankohdasta.

Koulutus myös kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivänä.